+49 (0)30 66778166
de German

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basic Bepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als aanbieder sluit (Eurotone eK) Sluit af via de website www.eurotone.de. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van uw eigen voorwaarden die door u zijn gebruikt, tegengesproken.

(2) Consumenten in de zin van de volgende regels: elke natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die vooral toe te schrijven noch commercieel, noch onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, tijdens het aangaan van een juridische transactie, zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 sluiten van de overeenkomst

(1) Voorwerp van de opdracht is de verkoop van goederen .

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een ​​contract voor het online-winkelwagentjessysteem af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan ​​vermeld. 

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelwagentje:
De kopende goederen die bestemd zijn worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de "Afrekenen" -pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.


Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel doorgestuurd naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte krijgt u de bestelgegevens als besteloverzicht te zien op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online winkel.


Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug" -functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de bijbehorende button ("bestelling met betalingsverplichting" of soortgelijke omschrijving) verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod te aanvaarden, waarmee het contract tot stand komt.

(4) Uw vragen om een ​​offerte op te stellen, zijn voor u niet bindend. Wij zullen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) doen, dat u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt per e-mail gedeeltelijk geautomatiseerd uitgevoerd. Ze hebben er daarom voor zorgen dat u opgeslagen in onze e-mail adres is van toepassing, de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd en is vooral niet geremd door SPAM filters.

§ 3 Speciale overeenkomsten over aangeboden betalingsmethoden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (pub), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsopties. Betaling geschiedt aan Klarna:

  • bill: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de verzending van de goederen / het ticket / of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland.
  • Gespreide aankoop: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die in de kassa staan ​​vermeld. Betaling in termijnen is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft verzonden. Meer informatie over huurkoop, waaronder de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen beschikbaar in de genoemde landen): Duitsland.
  • Directe overschrijving: Verkrijgbaar in Duitsland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van uw bestelling gedebiteerd.

  • Automatische incasso: De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail geïnformeerd over de tijd.
  • Creditcard (Visa / Mastercard): Verkrijgbaar in Duitsland. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of aankoop op afbetaling en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan.

U kunt meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vinden hier, U kunt algemene informatie over Klarna krijgen hier, Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's voorschriften voor gegevensbescherming behandeld.


U kunt meer informatie vinden over Klarna hier. Je kunt de Klarna-app vinden hier.

§ 4 retentie, Eigendomsvoorbehoud

(1) Een recht van retentie kan alleen worden uitgeoefend als het betrekking heeft op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2)  De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de aankoopprijs.

(3)  Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot volledige afwikkeling van alle claims die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie. Voor overdracht van eigendom van de gereserveerde goederen is een pandrecht of een zekerheidsoverdracht niet toegestaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval contact op met alle vorderingen in het bedrag van de factuur bedrag dat u voortvloeien uit de doorverkoop aan ons, accepteren we de opdracht. Ze zijn verder bevoegd om de claim te incasseren. Als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons echter het recht voor om de claim zelf in te vorderen.

c) In verband en het mengen van de goederen verkrijgen wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de factuurwaarde van de goederen naar de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de effecten die we hebben het recht om uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de verzekerde vordering met meer dan 10% overschrijdt overschrijdt. De selectie van de effecten die moeten worden vrijgegeven, is onze verantwoordelijkheid.


§ 5 garantie

(1) Er zijn wettelijke garantierechten.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Voor zover een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u hiervan door ons op de hoogte bent gesteld voordat u de contractuele verklaring indient en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen is overeengekomen.

(4) Voor zover u ondernemer bent, is het afwijken van bovenstaande garantieregels van toepassing:

a)  Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b)  Bij gebreken garanderen wij, naar onze keuze, reparatie of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u een prijsverlaging aanvragen of het contract ontbinden. Het herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij er iets anders aan de hand is, met name uit het soort goederen of het gebrek of andere omstandigheden. In het geval van reparaties zijn wij niet verplicht de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c)  De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen. De reductie in tijd is niet van toepassing:


- opzettelijk veroorzaakte schade aan ons toe te rekenen door letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade veroorzaakt door opzet of grove schuld;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel;
- voor zaken die overeenkomstig het normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
- In het geval van rechtsvorderingen die u op ons heeft in verband met garantierechten.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1)  Duitse recht van toepassing. Voor consumenten alleen, deze keuze van het recht, voor zover dit doet de bescherming geboden door de dwingende bepalingen van het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigste).

(2)  De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

(3)  De bepalingen van het VN-inkoop wet is uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie voor klanten

1. Identiteit van de verkoper

Eurotone eK
Malteser Strasse 170
12277 Berlijn
Duitsland
Telefoon: 03066778166
E-mail: info@eurotone.deAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de extra online geschillenbeslechting (ODR-platform) met kant callable https://ec.europa.eu/odr.


Wij zijn niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

2. Informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.)

3. Contract taal, tekst Verdrag opslag

3.1. Contracttaal is Duits .

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat u de bestelling plaatst via het online winkelwagensysteem  de contractgegevens kunnen worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3. Bij offertes buiten het online winkelmandssysteem ontvangt u alle contractgegevens in de vorm van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. Per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch beveiligen.

4. gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van de koperszegel van de Händlerbund Management AG, die kunnen worden bekeken op: https://www.haendlerbund.de/de / downloads / käufersiegel /koper zegelcertificatiecriteria.pdf.

5. Wezenlijke kenmerken van de waren of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen vermeld in de betreffende aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen. Zij omvatten alle prijsonderdelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

6.3. Als de levering plaatsvindt aan landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor geldoverdracht (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) die door u worden gedragen. 

6.4. Kosten voor overboeking (Bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

6.5. De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn worden weergegeven onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.6. Tenzij anders vermeld in de individuele betaalmethoden, worden de betalingsvorderingen voortvloeiend uit het gesloten contract onmiddellijk ter betaling verschuldigd.

7. levering

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en, indien van toepassing, bestaande leveringsbeperkingen, vindt u onder een bijbehorende aangewezen knop op onze internet aanwezigheid of in het betreffende aanbod.

7.2. Voor zover u een consument is wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte tijdens verzending fuseert alleen met de levering van de goederen aan u, ongeacht of de zending is verzekerd of onverzekerd. Dit geldt niet als u een transportbedrijf heeft besteld die niet door de ondernemer is aangewezen, of een persoon die anders is aangewezen om de zending uit te voeren.

Bent u een ondernemer, de levering en verzending is op eigen risico.

8. Juridische garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie" -bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze AV en klantgegevens zijn gecreëerd door de advocaten gespecialiseerd in IT-wetgeving van de dealerorganisatie en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Zie voor meer informatie: https://www.haendlerbund.de/de / services /rechtszekerheid / algemene voorwaarden service.

laatste update: 01.01.2022