+49 (0)30 66778166
de German

Privacybeleid

Privacybeleid

Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist noch vereist om een ​​contract te sluiten. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Een niet-provisionering heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere informatie wordt gegeven in de daaropvolgende bewerkingen.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Server log files
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. 
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO vanwege ons overheersende gerechtvaardigde belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. 
 
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

verantwoordelijk
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking zijn te vinden in onze juridische kennisgeving.

Ongevraagd contact van de klant via e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) verzamelen voor zover u deze hebt opgegeven. De gegevensverwerking wordt gebruikt om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als het leggen van contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. Advies over koopinteresse, voorbereiding van een aanbieding) of een reeds tussen u en ons gesloten contract betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG vanuit ons overheersende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde te verwijzen naar artikel 6, lid 1, lit. f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en conversie via het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.

Als het leggen van contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. Advies over koopinteresse, voorbereiding van een aanbieding) of een reeds tussen u en ons gesloten contract betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG vanuit ons overheersende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde te verwijzen naar artikel 6, lid 1, lit. f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Klantaccount bestellingen      

rekening
Bij het openen van een klantaccount verzamelen we uw persoonlijke gegevens binnen het bereik dat daar wordt aangegeven. Het doel van gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot intrekking te beïnvloeden. Uw klantaccount wordt daarna verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens tijdens bestellingen
Bij het bestellen verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en om uw verzoeken te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is vereist voor het sluiten van het contract. Niet-provisionering betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO en is verplicht om een ​​contract met u te sluiten. 
Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar uw geselecteerde rederijen en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van orderverwerkingsservices en IT-serviceproviders. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de datatransmissie is tot een minimum beperkt.
 
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.


reviews       reclame      

Trustami klantrecensie
Het Trustami-keurmerk is op deze website geïntegreerd om de verzamelde beoordelingen en feedback op sociale media weer te geven. Dit dient om onze legitieme belangen te realiseren bij een optimale marketing van ons aanbod op onze eigen website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. Wanneer het Trustami-keurmerk wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch gegevens (toegangsgegevens) op in de vorm van een serverlogbestand dat de naam van de opgeroepen website, het bestand, de datum en tijd van de oproep, uw IP-adres in verkorte vorm en de hoeveelheid overgedragen gegevens bevat , de melding van succesvol ophalen, het browsertype, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (van de eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan de site automatisch overschreven. Het Trustami-keurmerk en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlijn. Voor de verwerking van de door Trustami verzamelde gegevens is de gegevensbeschermingsverklaring van Trustami van toepassing op www.trustami.com/datenschutz.


Met behulp van de e-mail adres ontvangen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst. Verzendserviceprovider       ERP      

Het doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus
We zullen uw e-mailadres als onderdeel van het contract doorgeven aan het transportbedrijf, als u hier uitdrukkelijk in het bestelproces mee hebt ingestemd. Het doel van de openbaarmaking is om u per e-mail te informeren over de bezorgstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of de vervoerder hiervan op de hoogte te stellen zonder de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot intrekking te beïnvloeden.


Gebruik van een extern ERP-systeem
We gebruiken een goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking voor contractuitvoering. Uw persoonlijke gegevens die tijdens het bestelproces worden verzameld, zullen voor dit doel worden gebruikt

ViA-Online GmbH, Kimplerstrasse 296, 47807 Krefeld
overgedragen.


payment service       Kredietrapport      

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze zijn te vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


PayPal Express gebruiken
We gebruiken de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het voor PayPal nodig om gegevens (bijv.IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) te verzamelen, op te slaan en te analyseren wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 lit. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u PayPal Express selecteert en gebruikt, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen vervullen. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Voor meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsservice PayPal Express, zie de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.


Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken de betalingsdienst Amazon Payments van Amazon Payments Europe sca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments") op onze website.
De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst Amazon Payments te kunnen aanbieden.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het voor Amazon Payments nodig om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren (bijv.IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 lit. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u "Amazon Payments" selecteert en gebruikt, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen naar Amazon Payments verzonden om het contract met u te kunnen nakomen met de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betaaldienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, naar Klarna verzenden. Zo kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden van Klarna en de betalingsmogelijkheden aanpassen aan uw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy behandeld.Cookies
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend.
 
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat u cookies instelt en individueel beslissen over de acceptatie en voorkomen dat cookies worden opgeslagen en de gegevens worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. We wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
 
Onder de onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies (onder andere uitschakelen) in de belangrijkste browsers kunt beheren:

 
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na het wisselen van pagina te herkennen en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.
 
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 lit.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Gebruik van wettelijke AVG-cookie
We gebruiken de tool voor toestemmingsbeheer AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstrasse 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever") op onze website. De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.
De gegevensverwerking dient voor het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemmingen voor de gegevensverwerking en daarmee voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en verzonden naar beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, lit. c AVG.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij beeclever op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions evenals onder https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analyse van het volgen van advertenties      

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (website waarmee u vind onze Website), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevens worden verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt voorkomen dat Google de door Google Analytics gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die worden gebruikt om het te laten werken. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden verzoeken teruggestuurd naar Google. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen.
Zie voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 
Gebruik van de Facebook Pixel
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer de service is geïntegreerd en voor de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is onder https://www.facebook.com/legal/controller_addendum beschikbaar. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen volgens artikel 13, 14 AVG, voor de naleving van de veiligheidseisen van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst, evenals voor de naleving van de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking. 
Metaplatforms Ierland is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de rechten van de betrokkene in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen uit hoofde van artikel 33, 34 AVG, voor zover er is een inbreuk op de bescherming Persoonsgegevens hebben betrekking op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de Joint Processing Agreement.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website gericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk van Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding gemaakt met de Facebook-servers. Dit vertelt de Facebook-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevens worden verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" gebruiken 
hier off.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, zie de Facebook-informatie over gegevensbescherming op https://www.facebook.com/about/privacy/


Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden
Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma "Google Ads" en in dit verband conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een ander cookie. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is dat cookies kunnen worden gevolgd via de websites van advertentieklanten.
De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Hier vinden we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Uw gegevens kunnen naar de servers van Google LLC worden verzonden
 verzonden naar de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevens worden verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u deactiveren in de advertentie-instellingen van Google. Instructies zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ de daar vermelde verdere informatie over opt-out oproepen en implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/

 
Google Adsense gebruiken
We gebruiken de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website. Deze functie wordt gebruikt om gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclameadvertenties van het Google Display Netwerk aan bezoekers van de website van de aanbieder te tonen. Google gebruikt cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevens worden verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/
. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG van onze overwegend legitieme Interesse om de bezoekers van de site te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan https://www.networkadvertising.org/choices/ de daar vermelde verdere informatie over opt-out oproepen en implementeren. U kunt meer informatie en het privacybeleid van Google vinden op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/
 

Plug-ins en andere

Google Maps gebruiken
We gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, "Google") op onze website.
De functie maakt de visuele presentatie van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google gegevens van bezoekers van de websites bij het bezoeken van de pagina's waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 lid 1 lit. a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html, Daar kunt u ook uw instellingen in het privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden verwerkt, kunt beheren en beschermen.Betrokken rechten en opslagduur

Duur van opslag
Na volledige contract verwerking van de gegevens voor een eerste periode van de garantieperiode dan worden opgeslagen met inachtneming van de juridische, met name fiscale en commerciële retentie wet gestelde termijnen en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u hebben ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik.


Rechten van de betrokkene
U hebt recht op de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 DSGVO als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit.
Bovendien hebt u volgens artikel 21 par. 1 DSGVO recht op bezwaar tegen de verwerking op basis van artikel 6 par. 1 f DSGVO en de verwerking voor direct mail.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met artikel 77 DSGVO hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk is.


recht op
De hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO, u hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst.
Na bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens stopgezet, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking is bedoeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.


laatste update: 10.01.2022